Një kapitull i ri për mësimin në Ferizaj!

Prill 16, 2024
Ново поглавје за учење во Феризај!

Fondacioni Enver Maliqi është krenar të prezantojë hapësirat e renovuara të leximit të Bibliotekës “Sadik Tafarshiku”!
Ky projekt krijon një hapësirë të gjallë dhe frymëzuese për të gjitha moshat për të eksploruar mrekullitë e leximit, për të zhvilluar aftësi thelbësore dhe për t’u lidhur me komunitetin.
Ne besojmë se arsimi është çelësi për një të ardhme më të ndritur dhe jemi të përkushtuar të mbështesim iniciativat që fuqizojnë rininë tonë dhe pasurojnë jetën e të gjithë qytetarëve.
Një falenderim i madh për ekipin e përkushtuar që qëndron pas këtij projekti!

Posted in ВЕСТИ