Градиме паркови

март 17, 2023
Градиме паркови

Волонтери од Малиќи групацијата, го обновија паркот Кино Карпош !
Паркот е обновен со средтсва од Фондацијата “Енвер Малиќи”

Posted in ПРОЕКТИ